Výsledky vyhľadávania pre

A medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliách
A skr. pre ampér, medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliach
A CAPPELLA skladba zborového spevu bez inštrumentálneho doprovodu
A CORO zborovo (hud.)
A ČI alebo
A DATO od udaného dňa (kniž.), odo dňa vydania alebo vystavenia, napr. účtu
A2 označenie lietadiel Botswany, Botswana (označenie lietadiel)
ÁÁ citoslovce bolesti
ÁÁÁ slovko bolesti
AAB Aalborg Boldspilklub (skr.)