Výsledky vyhľadávania pre Banick

AMATOL banská (banícka) trhavina, druh trhaviny
AMONAL banícka výbušnina, trhavina, druh výbušniny, druh trhaviny, banská výbušnina
AMONIT druh baníckej trhaviny, nitramín, druh výbušniny
banícka škola (skr.)
KAHAN banícka lampa, zariadenie na osvetľovanie
KYLOF banícky čakan
LUNTA zápalná šnúra (hovor., slang., banícky, bás.)
ODPAL odstrel - banícky
ROBURIT banícka trhavina
ROBURIT druh baníckej trhaviny