Výsledky vyhľadávania pre Bar anglicky

BARLOW britský (anglický) bubeník (Barriemore, *1949)
BARNES starší britský (anglický) šachista (Barry Peter)
BARRAGE bombardovať, po anglicky
BARRIER bariéra, po anglicky
BLITZ bombardovať, po anglicky
BOMB bombardovať, po anglicky
BOMBARD bombardovať, po anglicky
BROAD anglický filozof, predstaviteľ neorealistickej školy G. E. Moora (Charlie Dunbar, 1887-1971)
DENTIST zubár, po anglicky
DONNE anglický barokový básnik (John, 1572-1631)