Výsledky vyhľadávania pre Basnik ang

ABERCROMBIE anglický básnik, dramatik, kritik a profesor (Lascelles, 1881-1938)
ASTURIAS guatemalský básnik, spisovateľ a diplomat, nositeľ Nobelovej ceny za rok 1967 (Miguel Ángel, 1899-1974)
AUDEN anglo-americký básnik (Wystan Hugh, 1907-1973)
BLAKE britský (anglický) spisovateľ (básnik), rytec, grafik a ilustrátor (William, 1757-1827)
BRIDGES britský (anglický) básnik (Robert, 1844-1930)
BRONTE anglický metodistický kňaz, kaplán a básnik, manžel Marie Bronteovej a otec spisovateliek Charlotty, Emily Jane a Anne Bronteových a básnika a maliara Patricka Branwella Bronte (Patrick, 1777-1861)
BROWN britský (anglický/škótsky) filozof a spisovateľ - básnik (Thomas, 1778-1820)
BYRON britský (anglický) spisovateľ - básnik (George Gordon, 1788-1824)
CLARE britský (anglický) spisovateľ - básnik (John, 1793-1864)
COLERIDGE anglický filozof a básnik, predstaviteľ romantickej filozofie (Samuel Taylor, 1772-1834)
CROWLEY britský (anglický) spisovateľ (básnik), okultista, mystik, sexuálny revolucionár a požívateľ drog (obzvlášť ópia) (Aleister, 1875-1947)
DEFOE anglický básnik a spisovateľ
DONNE anglický barokový básnik (John, 1572-1631)
DONNE básnik anglického baroka
DRYDEN britský (anglický) spisovateľ - básnik (John, 1631-1700)
ELIOT anglický spisovateľ (básnik a dramatik) (Thomas Stearns, 1888-1965)
GASCOYNE anglický básnik (David, 1916-2001)
GAY anglicky básnik a dramatik
GOLDING anglický spisovateľ a básnik (William, 1911-1993)
GRAVES britský (anglický) bádateľ a spisovateľ (dramatik, básnik, románopisec) (Robert, 1895-1985)
HARDY anglický spisovateľ - románopisec a básnik (Thomas, 1840-1928)
HERBERT anglický vojak, diplomat, historik, básnik a filozof, zakladateľ deizmu alebo prirodzeného náboženstva (Herbert zo Cherbury, 1583-1648)
HOOD anglický básnik (Thomas, 1799-1845)
CHAMBERLAYNE anglický básnik (William, 1619-1679)
CHAUCER anglický spisovateľ (básnik), diplomat a filozof (Geoffrey, 1343-1400)