Výsledky vyhľadávania pre Bazina

BAHNISKO bahurina (hovor.), barina (archaiz.), bažina (hovor.), blato, močarina, močiar, mokraď, rašelinisko, slatina, trasovisko
BAHURINA bahnisko bahurina (hovor.) barina (archaiz.) bažina (hovor.) blato močarina močiar mokraď rašelinisko slatina trasovisko
BARAST bažinatý, po chorvátsky
HELOFYT bažinatá rastlina zakorenená v bahne, s listami nad hladinou
LIMNO prvá časť zložených slov s významom jazero, bažina, vnútrozemský
MARASŤ bahno, bažina, blato, mizerné počasie (nár.)
MOKRAĎ bahurina, bažina
ŠÉT severoafrická soľná bažina