Výsledky vyhľadávania pre Boj na h

ABORDÁŽ uviazanie lode u brehu, zrážka lodí, spôsob boja na mori, pri ktorom sa nepriateľské lode spojili a začal sa boj muža proti mužovi
ABRÁZIA obrúsenie, zoškrabovanie, napr. morského pobrežia príbojom, lek. výškrab, obrusovanie zubov
ADAMSIT organická zlúčenina obsahujúca arzén, bojový plyn
AIAS grécky hrdina v boji o Tróju
ALIBABA postava z rozprávky o zbojníkoch, orientálna rozprávková postava, rozprávkový hrdina
AMAZONKA príslušníčka bájneho národa statočných bojovných žien s amputovaným prsníkom
AMAZONKA príslušníčka starogréckeho mytologického národa bojovných žien pod Kaukazom alebo v dnešnom Kryme
AMFIBICKÝ obojživelný, schopný života alebo pohybu na súši aj na vode
AMPÉRHODINA fyzikálna jednotka pre elektrický náboj, značka Ah
AMPÉRSEKUNDA jednotka elektrického náboja, značka As