Výsledky vyhľadávania pre zrnitá hornina

DIABAS zrnitá vyvretá hornina
OOLIT druh horniny, zrnitá vápencová hornina s guľôčkovou štruktúrou, hornina z ooidov
OOLIT usadená zrnitá vápenatá hornina
OOLIT zrnitá vápenatá hornina s guľôčkovou štruktúrou
SKARN zrnitá hornina
SYENIT zrnitá vyvretá hornina