Výsledky vyhľadávania pre Bol po latinsky

ASPIUS boleň dravý, po latinsky
DIES NEFASTUS po latinsky, Neúradný deň, Sviatočný deň. Takto sa nazývali dni v rímskom kalendári, v ktorých bolo z náboženských dôvodov zakázané vykonávať akúkoľvek verejnú činnosť
DOLOROSA bolestná, po latinsky