Výsledky vyhľadávania pre logiky

ARISTOTELES starogrécky filozof a encyklopedický vedec (polyhistor), najväčší filozof staroveku, zakladateľ logiky a mnohých ďalších špeciálnovedných odvetví (384 pred Kr. - 322 pred Kr.)
AYER anglický filozof, predstaviteľ novopozitivizmu s tendenciou prechodu k lingvistickej filozofii, profesor logiky na Oxfordskej univerzite (Alfred Jules, *1910)
GAHÉR slovenský logik, autor učebnice logiky a rektor Univerzity Komenského (František, *1957)
HTL angl. skr. logiky s vysokou hodnotou
LOGICIZMUS názor zdôrazňujúci význam alebo výlučnosť logiky a matematiky
MORGAN škótsky logik a matematik, ktorý sa zaoberal algebraickým vyjadrením problémov formálnej logiky (Augustus De, 1806-1871)
PFÄNDER nemecký filozof, predstaviteľ mníchovskej fenomenológie, pracoval v oblasti logiky a psychológie (Alexander, 1870-1941)