Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Budovy

ALTÁN vežovitá nadstavba na streche budovy
ARCHITEKTÚRA stavebné umenie, staviteľské diela, objekty, budovy a pod., súbor podmienok projekčnej činnosti architekta
ARKIER malý výstupok budovy, spravidla na úrovni vyšších podlaží, spočívajúci na podperách
ARKIERE výstupky nad priečelím budovy
ATIKA časť strechy, nízky múr nad rímsou, nadstavba nad rímsou, časť stavby nad rímsou, strešný výstupok nad hlavnou rímsou budovy, ktorý zakrýva strechu
ATLANT podpera na priečelí budovy
ÁTRIUM nádvorie pred starokresťanskou bazilikou, vnútorný dvor budovy, oddychový priestor vo vnútrajšku budovy skrášlený zeleňou a fontánkami, srdcová predsieň
AZB Automatické Zabezpečenie Budovy (skr.)
BILLBOARD veľká reklamná plocha, napr. na stene budovy, na špeciálnej konštrukcii a pod.
DOMY budovy