Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Bunke

BUNKOVÝ TRANSPORT prenos látok v bunke cez jej membrány
BUNKOVÝTRANSPORT prenos látok v bunke cez jej membrány
BUNKR bunker, po česky
CENTRIOLA deliace teliesko v bunke
CENTROSFÉRA plazma okolo deliaceho telieska v bunke
CYTOLÓGIA náuka o bunke (lek.)
DIPLOFIA prítomnosť dvoch sád chromozómov v bunke
ENDOSPÓRA výtrus húb, ktorý dozrieva v materskej bunke
INKLÚZIA vzťah medzi triedami, množinami vyjadrovaný slovami „je podmnožinou“, uzavrenina v bunke obsahujúca zásobné látky, farbivá a anorganické kryštalické látky, cudzorodá hmota v hornine alebo v neraste
INTERFERÓN bielkovina, ktorá vzniká v bunke po napadnutí vírusom, chráni ďalšie bunky