Výsledky vyhľadávania pre Cas latinsky

AETAS čas, doba po latinsky
ANTE MERIDIAM latinský výraz - pred obedom, dopoludnia (používá se v anglických časových údajoch: AM)
GÁLIA latinský názov územia dnešného Francúzska, Belgicka, časti
GALIA latinský názov územia dnešného Francúzska, Belgicka, časti Nemecka a severného Talianska, krajiny Galov (Keltov)
PARS časť, diel, po latinsky
PARS čiastka, časť (po latinsky, lek.)
QUO VADIS kám kráčaš, po latinsky