Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Cast hladiska

BALKÓN plošina so zábradlím vyčnievajúca z obvodového muriva, na ktorú je prístup z miestnosti, v divadle vyvýšená časť hľadiska nad prízemím
KVANTOVÝ STAV fyzikálny stav mikročastice, ktorý je prípustný z hľadiska kvantovej teórie
KVANTOVÝSTAV fyzikálny stav mikročastice ktorý je prípustný z hľadiska kvantovej teórie
LÓŽA časť hľadiska v divadle
LÓŽA malá oddelená časť divadelného hľadiska
PARKET prízemná časť divadelného hľadiska, kina a pod., tanečný priestor, oddelené miesto pre burzových maklérov na burze
PARTER prízemná časť hľadiska kina alebo divadla, prízemie budovy, v športovom zápase podpor kľačmo
PETROLÓGIA náuka o výskume hornín z hľadiska ich zloženia, súčasť geológie