Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Cast obrazu

KRAK trhlina vo farbovej časti obrazu, trhlina v obraze
NATURALIZMUS umelecký smer z konca 19. storočia zobrazujúci skutočnosť často až prehnane podrobne, najmä jej negatívne črty, názor na výlučnosť, oduševnelosť prírody
TRANSFOKÁCIA postupná zmena merítka celého obrazu vyvolávajúca zdanie pohybu celého segmentu alebo jeho časti smerom k pozorovateľovi alebo od neho