Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Chemicky Prvok ci

AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením častíc pôdy pôsobením určitých biologických, chemických a fyzikálnych procesov
AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením pôdnych častíc pri určitých fyzikálnochemických a biologických procesoch
JÓD chemický prvok patriaci medzi halogény
NIKEL kovový nekorodujúci prvok, značka Ni, chemický prvok