Výsledky vyhľadávania pre Dáva Po anglicky

BRINGER dodávateľ, po anglicky
CATERER dodávateľ, po anglicky
GIVE dávať, po anglicky
GIVES dáva, po anglicky
GUARD dávať, po anglicky
ISSUES vydáva, po anglicky
KEEP dávať, po anglicky
PUTS dáva, po anglicky
SEARCH vyhľadávať, po anglicky
SEEK pátrať, vyhľadávať, po anglicky