Výsledky vyhľadávania pre DRIEK

ASKÉTA kajúcnik, sebatrýzniteľ, človek vedúci odriekavý život
ASKETIK odriekavý človek vyznávajúci asketizmus
ASKETIZMUS odriekanie, zdržanlivý spôsob života, nábožensky alebo filozoficky motivované odmietanie niektorých pôžitkov, askéza
ASKÉZA odriekanie, odriekavý život, sebatrýznenie, mravná prísnosť (cirk.)
ASKÉZA odriekavanie
IMÁM predriekavač v mešite
JOGA staroindický filozoficko-náboženský smer usilujúci o dosiahnutie dokonalosti cestou odriekania a rozjímania, súbor telesných a dychových cvičení, jogizmus
KANELÚRA zvislý žliabok drieka piliera alebo stĺpa, žliabok v omietke stavby
KAŠAN hebrejský predriekavač, predstavený židovskej obce
MULA predriekavač v mešite