Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre DT

ABDUKCIA odtiahnutie, napr. paže od tela, odchýlenie, upaženie
ABDUKCIA odtiahnutie, odchýlenie, upaženie
ABI Available Bandwidth Index
ABLÁCIA odtrhnutie (med.)
ABM Access Bandwidth Manager
ABR Average Bandwidth Requirement
ABRUPCIA náhle prerušenie, odtrhnutie
ABRUPCIA odtrhnutie svalu alebo šľachy
ABRUPCIA odtrhnutie svalu alebo šľachy, zlomenie, ulomenie zuba, odlúčenie placenty
ABSTRAKTNÝ získaný abstrakciou, myšlienkový, pojmový, pomyseľný, odťažitý, obecný, neskutočný, neživotný, nerealistický