Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Delén

ABOLÍCIA zastavenie súdneho konania udelením milosti
ABOLÍCIA zastavenie trestného konania udelením milosti
ABOLÍCIA zrušenie zákona, zastavenie súdneho konania udelením milosti
ABSCISIA oddelenie, odňatie, opadávanie
ADMINISTRÁCIA hospodársko-prevádzkové oddelenie redakcie časopisu
ADMINISTRÁCIA riadenie, hospodársko-prevádzkové oddelenie redakcie časopisu, kancelária, ekonomicko-prevádzkový útvar
AGRÉMENT súhlas udelený prijímajúcim štátom s ustanovením vedúceho cudzej diplomatickej misie
ALOMETRIA štúdium pomerného rastu, nerovnomerný rast niektorých častí tela vyvolaný nerovnomerným rozdelením výživných látok
ALOPATRIA výskyt dvoch alebo viacerých druhov živočíchov úplne oddelene
AMBULANCIA sanitka, oddelenie nemocnice alebo iného zdravotníckeho zariadenia, kam pacienti dochádzajú