Výsledky vyhľadávania pre Delfinovec

INIA amazonský delfínovec, riečny delfín, druh rodu delfínovcov
ORKA kosatka dravá - dravý veľký morský delfínovec