Výsledky vyhľadávania pre telo odborne

LICHARD slovenský spisovateľ, učiteľ, prvý slovenský profesionálny novinár, vydavateľ, jeden zo zakladateľov slovenskej odbornej terminológie (Daniel Gabriel, 1812-1882)