Výsledky vyhľadávania pre Description

RDF Resource Description Framework - špecifikácia W3C pre metadátový model
SDL Scene Description Language, programovací jazyk
SDL Structured and Description Language, programovací jazyk pre real-time systémy