Výsledky vyhľadávania pre Desiata

DÉJEUNER druhé raňajky, desiata
DESATINA desiata časť celku
GÁBL gable, desiata
HESTIA desiata planéta v komiksovej sérii Judge Dredd