Výsledky vyhľadávania pre Dielu

ALIKVOTNÝ pomerný, úmerný podielu, obsiahnutý bezo zvyšku, pripadajúci na určitú časť celku
AMERIČAN obyvateľ svetadielu
BONUS prémia nad rámec podielu zo zisku v akciových spoločnostiach (ekonom.)
BONUS zľava z ceny alebo z poistného, prémia nad rámec podielu zo zisku v akciových spoločnostiach, dobropis
DELENIE vypočítavanie podielu
LATORF stupeň vrchného oddielu paleogénu
PARALIPOMENON dodatok k predošlému dielu
PROLÓG úvod k literárnemu dielu
ŠTÚDIA prípravné práce k väčšiemu umeleckému alebo vedeckému dielu, rozvrh diela, kratšia odborná práca
VOJ časť vojenského oddielu