Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Doba čas

AETAS čas, doba po latinsky
ČAS doba, časové rozpätie
DEMIŽÓN vydutá sklenená nádoba, najčastejše chránená opleteným prútím alebo prúžkami plastu
EFEMÉRA infekčná krátkodobá horúčka s nachladnutím, často spravádzaná oparom (med.)
FESTÓN plastická alebo maľovaná ozdoba v podobe kvetín časť girlandy
INKUBÁCIA čas, ktorý uplynie medzi naočkovaním mikróba do jeho rozmnoženia, doba vysedenia vtáčích vajec alebo umelého vyliahnutia kurčiat, doba medzi prvým kontaktom s nákazou a prepuknutím choroby, nevedomé dozrievanie nápadu alebo riešenia
KALICH ozdobná kovová nádoba na stopke používaná pri bohoslužbách, jej podobná nádoba na pitie, čaša
KANISTER plastová alebo kovová nádoba na prepravu tekutín, najčastejšie benzínu
KARENCIA nedostatok niektorej živiny alebo látky vyvolávajúci chorobný stav rastliny, nedostatok, čakacia doba, počas ktorej sa prerušuje nejaká činnosť
LUNÁCIA čas, za ktorý Mesiac vystrieda svoje fázy, doba zodpovedajúca synodickému mesiacu