Výsledky vyhľadávania pre Dojem

BASENO vodojem, bazén, kotlina, panva v esperante
EFEKT pôsobivý, spravidla vonkajší dojem
EFEKTNÝ okázalý, pôsobivý, vypočítaný na vonkajší dojem
ILUZÍVNY existujúci len v predstave, neskutočný, vzbudzujúci dojem skutočnosti, veriaci nesprávnym predstavám
IMPONOVALA robila dojem
IMPRESIA dojem, vnem, pocit
MELODRÁMA dráma s hudobným doprovodom, spojenie hovoreného javiskového prejavu s hudbou, dojemný výjav, dojemná scéna
POCIT dojem
ZAPÔSOBIŤ učiniť dojem
ZDANIE dojem, predstava