Výsledky vyhľadávania pre Domnienk

DOHAD domnienka
HYPOTÉZA domnienka, predpoklad, výklad nepreverených javov
KOMBINÁCIA zoskupovanie, spájanie, vytváranie vzťahov, úsudok, usudzovanie, dohad, domnienka, v matematike zoskupenie určitého množstva prvkov vybraných z daného množstva podľa určitých pravidiel
KONJEKTÚRA dohad, domnienka, oprava porušeného textu
SUPOZÍCIA podmienený návrh, predpoklad, domnienka, určenie daného množstva možných významov