Výsledky vyhľadávania pre vystuz

ARAMID vlákno na vystuženie plastov (tech.)
ARAMIDY vlákna na výstuž plastov
ARMATÚRA súhrn prístrojov a príslušenstva strojov a zariadení na zaistenie riadneho chodu (regulačnej, meracej a inej časti), prídavné zariadenia ku strojom, oceľová výstuž stavebných nosných prvkov
ARMOVACÍ výstužný
ARMOVAČI železiari, vystužovači
ARMOVAL vystužoval betón
ARMOVAŤ vystužovať (stav.)
DAMIS ľanový výstužný materiál
GABIÓN prútený kôš na hlinu používaný pri stavbe poľných opevnení, opevnenie vystužené prútím
CHORDA pružný útvar vystužujúci chrbtovú časť tela živočíchov, struna (anat.)