Výsledky vyhľadávania pre casto or

ACETÓN bezfarebná horľavá tekutina, často používané rozpúšťadlo, najjednoduchší ketón (dimetylketón)
ALKALOID dusíkatá zásaditá látka so silným, často jedovatým účinkom na ľudský organizmus, látka rastlinného pôvodu
BETLEN sedmohradské knieža a vodca protihabsburského povstania v Kráľovskom Uhorsku na území dnešného Slovenska jeho ozbrojené vystúpenie bolo sčasti súčasťou tridsaťročnej vojny viedol aktívnu protestantsky orientovanú zahraničnú politiku (Gabriel 1580-1629)
BÓJA výstražný – často svetelný - plavák na vodnom toku alebo na mori
DANBO dánsky polotvrdý syr, do ktorého sa často pridáva rasca a koreniny
DEMOKRACIA vláda ľudu, forma štátu s maximálnou účasťou občanov na riadení a správe krajiny
EFEMÉRA infekčná krátkodobá horúčka s nachladnutím, často spravádzaná oparom (med.)
GENERTEL Genertel je súčasťou medzinár. skupiny Generali Group, ktorej 100% vlastníkom je Generali Providencia so sídlom v talianskom Terste. Od roku 2010 pôsobí aj na Slovensku
CHAMELEÓN hmyzožravý plaz, ktorý sa farbou tela prispôsobuje okoliu, v prenesenom zmysle človek meniaci často svoje presvedčenie a názory
INCIDENCIA v matematike vzájomná poloha dvoch útvarov so spoločnou časťou alebo prvkom alebo v sebe vzájomne obsiahnutých, výskyt dvoch ochorení naraz