Výsledky vyhľadávania pre Ešan

AGNOLO taliansky renesančný architekt
AGRIPPA nemecký lekár a teozof obdobia renesancie (Heinrich Cornelius, 1486-1535)
ALEPPO česaná vlna zo Sýrie
ALESSI taliansky renesančný architekt (Galeazoo, 1512-1572)
ALIGHIERI taliansky básnik, predstaviteľ renesančného humanizmu, biely guelf (Dante, 1256-1321)
AMBIVALENCIA dvojakosť predstáv alebo pocitov, vnútorná rozpornosť, rozpoltenosť, chorobná nerozhodnosť, zmiešanosť citov
ANDREAE nemecký teológ, filozof, básnik, ktorý stelesňuje protestantskú kultúru Nemecka na prechode od renesancie k baroku (Johann Valentin, 1586-1654)
ANERA divadelná hra Brešana
ASORTA kombinovaná (miešaná) marinovaná zelenina (potrav.)
BARCHET hrubšia teplá bavlnená látka česaná na rube