Výsledky vyhľadávania pre EL grecky

AENEAS grécky spisovateľ a filozof, predstaviteľ gnosticizmu (cca 450-534)
ALBINOS starogrécky filozof, predstaviteľ stredného platonizmu
ALEXANDER starogrécky filozof, hlavný predstaviteľ peripatetickej školy v Aténach (Alexander z Afrodízie, koniec 2.st. - zač. 3. st. pred Kr.)
ALKIDAMAS starogrécky filozof a rečník (Alkidamas z Elaie, 1. pol. 4. stor. pred Kr.)
ANDIPAXOS malý grécky ostrov, ktorý má iba 2km². Je turistickou destináciou pre piesočnaté pláže na severe. Hlavné mesto Antipaxosu je Vigla, ktorá má v lete len 150 obyvateľov, ktorí sa cez zimu sťahujú na blizky ostrov Korfu
ANDRONIKOS grécky filozof, predstaviteľ peripatetizmu (1. st. pred Kr.)
ANTIKA grécky a rímsky starovek, umelecké dielo z tohto obdobia, kultúra tohto obdobia
ANTISTÉNES starogrécky filozof, Sokratov žiak, zakladateľ kynickej školy (445/444-368/360 pred Kr.)
ANTONIADI grécky astronóm (Eugéne Michel, 1870-1944)
APOLLÓNIOS grécky filozof, predstaviteľ pytagoreizmu, náboženský reformátor (zač. 1. stor. - medzi 96-98)