Výsledky vyhľadávania pre Egyptska bohyna pra

AHET bohyňa Mehetverety, egyptská bohyňa pravodstva (Mehetveret)
MAAT staroegyptská bohyňa spravodlivosti a pravdy
MIN egyptská bohyna pravdy, spravedlivosti, zákonnosti a vesmirného usporiadania. Účastnila sa obradov "váženia srdca". Symbolom je perie
SEKHMET egyptská bohyňa vojny, opak Hathor, spoločnica Ptaha spojovaná s lvicou a teplom púšte. Doprevádzala faraóna na vojnových výpravách. Neskor sa stala aj bohyňou medicíny, mohla však nemoc i privodit