Výsledky vyhľadávania pre Fr filozof a spisovatel

BATAILLE francúzsky filozof a spisovateľ (Georges, 1897-1962)
BAYER slovenský spisovateľ, filozof a pedagóg, najvýznamnejší predstaviteľ Prešovskej školy, stúpenec Francisa Bacona (Ján, 1630-1674)
CAMUS francúzsky spisovateľ a filozof (Albert, 1913-1960)
CASTORIADIS francúzsky filozof gréckeho pôvodu, predstaviteľ postmodernej filozofie, psychoanalytik a spisovateľ (Cornelius, 1922-1997)
DIDEROT francúzsky filozof a spisovateľ (Denis, 1713-1784)
CHAUCER anglický spisovateľ (básnik), diplomat a filozof (Geoffrey, 1343-1400)
KRISTEVOVÁ francúzska filozofka, literárna kritička, psychoanalytička, feministka a spisovateľka bulharského pôvodu (Julia, *1941)
LAMENNAIS francúzsky kňaz, spisovateľ a filozof (Hughes Felicité Robert de, 1782-1854)
NAIGEON francúzsky spisovateľ a filozof, kritik náboženstva (Jacques-André, 1738-1810)
SARTRE francúzsky filozof a spisovateľ, hlavný predstaviteľ existencializmu (Jean-Paul, 1905-1980)