Výsledky vyhľadávania pre Friedrich nemecký filozof

AST nemecký filozof (Georg Anton Friedrich, 1778-1841)
BENEKE nemecký filozof (Friedrich Eduard, 1798-1854)
BOLLNOW nemecký filozof a pedagóg, predstaviteľ existencializmu (Otto Friedrich, 1903-1991)
ENGELS nemecký sociológ, filozof, ekonóm, žurnalista a továrnik, systematizátor marxistickej filozofie (Friedrich, 1820-1895)
GÖSCHEL nemecký filozof, predstaviteľ starohegelovstva (Karl Friedrich, 1781-1861)
HERBART nemecký filozof (Johann Friedrich, 1776-1841)
JACOBI nemecký filozof, protivník Kanta (Friedrich Heinrich, 1743-1819)
KRAUSE nemecký filozof - panenteista (aj zaviedol tento výraz), žiak Fichteho a Schellinga (Karl Christian Friedrich, 1781-1832)
NIETZSCHE nemecký filozof, psychológ a filológ (Friedrich, 1844-1900)
OSTWALD nemecký fyzikálny chemik a filozof, nositeľ Nobelovej ceny (Friedrich Wilhelm, 1853-1932)