Výsledky vyhľadávania pre Grécky staroveké

EFOR dozorca v starovekej Sparte, spartský úradník, starogrécky prefekt (zastar.)