Výsledky vyhľadávania pre lieh

ABSTINENCIA zdržiavanie sa pôžitkov, najmä pitia liehovín, zdržanlivosť
AKTUÁLNY časový, súčasný, časovo naliehavý, práve prebiehajúci
AKÚTNE naliehavé
AKÚTNY naliehavý, súrny, bezprostredný, rýchle prebiehajúci (napr. choroba)
AKVAVIT z latinského slova aqua vitae, voda života, po latinsky, živá voda, liehovina
ALAŠ rascový likér, rascová pálenka, druh liehoviny (z rasce)
ALCOHOL lieh, po anglicky
ALKOHOL liehový nápoj
ALKOHOL organická zlúčenina, v ktorej je vodík nahradený hydroxylovou skupinou, lieh, liehovina, všeobecný názov pre etanol, opojný nápoj, liehovina
ALKOHOLOMER liehomer