Výsledky vyhľadávania pre HNU

AASIG hnusný, po nemecky
ABD-RU-SHIN nemecký spisovateľ, filozof a zakladateľ Hnutia Grálu (1875-1941)
ABDUKCIA odtiahnutie, napr. paže od tela, odchýlenie, upaženie
ABDUKCIA odtiahnutie, odchýlenie, upaženie
ABEKVÓZA monosacharid obsiahnutý vo vajíčkach škrkaviek (hlíst)
ABLÁCIA odtrhnutie (med.)
ABOLICIONIZMUS hnutie za zrušenie otroctva v USA na začiatku 19. storočia
ABOLICIONIZMUS hnutie za zrušenie trestu smrti
ABOLICIONIZMUS hnutie za zrušenie určitého zákona
ABOLICIONIZMUS hnutie za zrušenie zákona