Výsledky vyhľadávania pre Hovori po anglicky

AGREE dohovoriť, po anglicky
ANGLOSASKÝ vzťahujúci sa na Anglosasov, čiže príslušníkov starogermánskych kmeňov aj príslušníkov národov hovoriacich po anglicky
DISCUSS hovoriť, po anglicky
GOSSIP hovoriť, po anglicky
NATTER hovoriť, po anglicky
SAY hovoriť, povedať, tvrdiť, po anglicky
SAYS hovorí, po anglicky
SETTLE dohovoriť, po anglicky
SPAKE hovoril, po anglicky
SPEAK hovoriť, po anglicky