Výsledky vyhľadávania pre Hudobny skladatel

ADAMČÁK slovenský hudobný skladateľ (Tibor, *1946)
ADAMEC slovenský hudobný skladateľ a zbormajster (Vojtěch, 1926-1973)
ALBÉNIZ španielsky hudobný skladateľ a klavirista (Isaac, 1860-1909)
ALBINONI taliansky hudobný skladateľ (Tomaso, 1671-1751)
ALPERT americký spevák, skladateľ, trúbkar, maliar, sochár, hudobný producent a pesničkár (Herb, *1935)
ANDRAŠOVAN slovenský hudobný skladateľ, dirigent, pedagóg, zaslúžilý umelec (Tibor, 1917-2001)
ARKOL maďarský hudobný skladateľ
ARNOLD britský hudobný skladateľ (David, *1962)
AURIC franc. skladateľ a hudobný kritik
AURIC francúzsky skladateľ a hudobný kritik (Georges, 1899-1983)