Výsledky vyhľadávania pre IZRA

4X Izrael (označenie lietadiel)
ABRAHÁM praotec Izraelitov, biblická postava
ADAM izraelský generál (Udi, *1959)
AFIA izraelský popový spevák (Moshik, *1974)
AGAM izraelský maliar a sochár (Yaacov, *1928)
AGNON izraelský spisovateľ pôvodom z Haliče, čerpal zo starých hebrejských tradícií , laureát Nobelovej ceny (Šmuel Josef, 1888-1970)
AGORA stotina šekela (platidla v Izraeli)
AGOROT izraelská drobná minca
AHOD osloboditeľ Izraelcov
ACHAB izraelský lekár