Výsledky vyhľadávania pre Izaiaš

ITIEL syn Izaiášov
ODED otec proroka Izaiáša