Výsledky vyhľadávania pre Je pohlavný zrod

KLON potomstvo, ktoré vzniklo nepohlavným rozmnožovaním rovnakého jedinca, klonovaním, výsledok klonovania, nepohlavný zrod