Výsledky vyhľadávania pre Merk

ANDERSONOVÁ americká alternatívna performerka, speváčka, huslistka a skladateľka (Laurie, *1947)
ANM anmerkung (skr.)
GARDEROBIÉRKA šatnárka, kostymérka
MUN anglický teoretik merkantilizmu, londýnsky obchodník, riaditeľ Východoindickej obchodnej spoločnosti a ekonóm (Thomas, 1571-1641)
TALERIS merkúrove okrídlené topánky