Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Jedin

ABUNDANCIA počet jedincov nachádzajúcich sa na jednotke plochy alebo priestoru, početnosť (ekol.)
ABUNDANCIA výskyt jedincov na určitej ploche
ADOLESCENT dospievajúci jedinec
ADOLESCENT jedinec vo veku medzi pubertou a dospelosťou
ADULTNÝ zrelý, dospelý jedinec
ALAH jediný boh arabov
ALOCHTÓN jedinec (človek, rastlina, živočích) pochádzajúci z iného miesta
AMFIMIXIA pohlavné rozmnožovanie založené na spojení gamét jedincov opačného pohlavia
ANDROGÝN obojpohlavný jedinec, hermafrodit
ANCHIPODIA anchipódia, jedinec s deformovanou panvou, dolné končatiny má veľmi blízko k sebe, med.