Výsledky vyhľadávania pre rýf

SIMARGL Je prostredníkom medzi svetom Bohov a zemou (ľudmi). Je zobrazovaný v podobe okrídleného psa, tzv. gryfina