Výsledky vyhľadávania pre Komitét

VÝBOR komitét, skupina osôb poverená úlohou, ľudia poverení organizovaním