Výsledky vyhľadávania pre Kačka

CENTRIFÚGA žmýkačka odstredivka
DUCK kačka, po anglicky
HOAX kačka, po anglicky
HOPKAJ skackaj (expr.)
HOPKAL skackal
HOPKAŤ skackať (expr.)
KACHNA kačka, po česky
KLAKSÓN húkačka na autách
ODHOPKAL odskackal (expr.)
ŠPRICA kropáč, kropenička (hovor.) plnička jaterníc (hovor.) striekačka (hovor.)