Výsledky vyhľadávania pre Knuta

ALBUMINÓZA látka vzniknutá štiepením bielkovín
ARTEFAKT dielo ľudských rúk, umelý výrobok, prehistorický kamenný alebo kostený nástroj, umelo vzniknutá alebo pozmenená štruktúra buniek, nástroj pračloveka (archeol.)
BIČ knuta
DARA zaniknutá slovenská obec v okrese Snina
ELIPSOID plocha vzniknutá otáčaním elipsy
EVAPORET hornina vzniknutá z morskej vody
EVAPORIT hornina vzniknutá odparovaním vody
EVAPORIT hornina vzniknutá pri odparovaní vody
HARVELKA zaniknutá obec na Kysuciach
JER zaniknutá slovanská samohláska