Výsledky vyhľadávania pre Koryto

KALFAS drevené koryto na maltu - hovor.
KALFAS koryto na maltu (slang.)
KAŇON hlboké a úzke riečne koryto alebo údolie so strmými stenami vytvorené riečnou eróziou
OVRAG korytové výmoľové údolia
PRIEKOPA kanál koryto
RUSLO koryto rieky (zast.)
STRUHA jarok, stoka, umelé vodné koryto
SYNKLINÁLA ohyb horninových vrstiev alebo súboru hornín do korytovitého prehnutia
TROG údolie modelované ľadovcom ľadovcové koryto brázda s charakteristickým tvarom písmena u
VAHAN menšie drevené koryto na zrno