Výsledky vyhľadávania pre Kov in

3C Rovníková Guinea (označenie lietadiel)
ABRAXAS česká rocková skupina
ABSORBÉR látka majúca schopnosť pohltiť iné látky z roztokov
ABSTINENCIA zdržiavanie sa pôžitkov, najmä pitia liehovín, zdržanlivosť
ABSTINENT kto zachováva abstinenciu, človek zdržujúci sa určitých pôžitkov
ABUZÉR človek závislý na alkohole, cigaretách, liekoch, drogách alebo iných návykových látkach
ABYSÁLNY hlbinný, žijúci vo veľkých hĺbkach, hlbokomorský, hlbokovodný
ADRIATICAL hliníková zliatina
AEROBAKTER tyčinkovitá baktéria
AEROL kovová zliatina